Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym a także certyfikowanym specjalistą klinicznym drugiego stopnia, od 23 lat pracuję z dorosłymi, parami, młodzieżą i dziećmi zarówno jako diagnosta kliniczny i konsultant jak również prowadząc terapię indywidualną i grupową. Ostatnie w ramach małych grup w podejściu analitycznym. W razie potrzeby umawiam się na sesje on-line używając sprawdzonych i dostępnych w sieci aplikacji z czego skorzystać mogą osoby niemogące wychodzić z różnych powodów z domu, jak i te mieszkające za granicą. Jestem członkiem Samorządu Zawodowego Psychologów, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rejestr Polskich Psychologów Klinicznych (nr MZW 0036), jestem również licencjonowanym psychologiem uprawnionym do wydawania orzeczeń dla osób starających o zezwolenie na posiadanie broni oraz biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Konsultuję w języku angielskim. Zajmuję się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami z kręgu psychoz, nerwic, zaburzeń osobowości, zaburzeń adaptacyjnych, lękowych, depresyjnych.

Katarzyna Kobyłecka - Bal

KOMU POMAGAM NAJCZĘŚCIEJ

OFERTA

to spotkanie u specjalisty psychologa klinicznego poprzedzające rozpoczęcie właściwego procesu psychoterapii, mające na celu wstępną diagnozę jak również określenie obszarów dalszej pracy. Zwykle to cykl zamykający się w 2-3 sesjach. Może być również odrębną usługą towarzyszącą procesowi pogłębionej diagnozy lub poradzie psychologicznej czy klinicznej.

dotyczy osób pragnących pracować nad własną problematyką wraz z innymi w niewielkiej grupie składającej się z odpowiednio dobranych od 6 do 8 osób przez okres przynajmniej 1-2 lat

to klasyczna forma pomocy psychoterapeutycznej polegająca na spotkaniach wraz z terapeutą w ramach określonego z góry settingu od 1 sesji do kilku tygodniowo, szczegółowe warunki pracy ustalane są podczas kilku konsultacji wstępnych

propozycja dla osób doświadczających trudności lub pragnących poprawić jakość dotychczasowej relacji z partnerem lub własnym dzieckiem, obszar pracy ustalany jest indywidualnie podczas wstępnej konsultacji poprzedzającej

cykl spotkań grupowych lub z klientem indywidualnym mających na celu rozwój osobisty, poprawę stosunków z innymi ludźmi i polepszenie codziennego funkcjonowania dzięki zrozumieniu siebie poprzez zanurzenie się we własne doświadczanie. Praca wykorzystująca gotowe scenariusze lub budowana wedle potrzeb osobistych osób uczestniczących.

cykl kilkunastu sesji polegających na rozpoznaniu w ramach tzw. mapy asertywności obszarów problematycznych dla danej osoby a następnie praktycznych ćwiczeniach poprzedzonych psychoedukacją w zakresie teoretycznych podstaw zachowań asertywnych

to seria spotkań dedykowanych głównie dzieciom, młodzieży oraz osobom z wyraźnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym np. z zespołem Aspergera. W tym Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina (TUS) będący pracą w grupie bazującą na teorii kognitywnego uczenia się społecznego i technice modelowania.

(Aggression Replacement Training – ART) to metoda kompleksowego działania składająca się z trzech modułów: behawioralnego treningu umiejętności prospołecznych (Skill Streaming – SLT), emocjonalnego treningu kontroli złości (Anger Control Training – ACT) i poznawczego treningu wnioskowania moralnego (Moral Reasoning Training – MRT) przeznaczona do pracy z osobami nie radzącymi sobie z własną agresywnością.

odbywające się również w domu pacjenta dedykowane są osobom głębiej zaburzonym, cierpiącym z powodu nawrotów schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, głęboko depresyjnych oraz dla osób doświadczających problemów psychicznych z powodu choroby o podłożu somatycznym i przewlekle chorych

opiera się na koniecznej pod względem ilości i samego jej celu cyklu spotkań, podczas który w oparciu o uznane i renomowane narzędzia diagnostyczne – testy i kwestionariusze – wykonywana jest diagnoza opisowa pacjenta – nozologiczna, jakościowa, funkcjonalna

na potrzeby toczących się lub planowanych spraw sądowych – cywilnych, karnych, rodzinnych i opiekuńczych – w oparciu o standardy i specjalistyczną wiedzę w opiniowanym zakresie. Bazuje na cyklu spotkań koniecznych do jej wykonania w oparciu o zgromadzony i uzyskany materiał

bazuje na moim wieloletnim doświadczeniu zawodowym terapeuty na oddziałach rehabilitacji neurologicznej oraz szeregu wysokospecjalistycznych staży kierunkowych na oddziałach szpitalnych pozwalających na pracę z pacjentem o rozmaitej etiologii medycznej

KONTAKT - Warszawa Bielany

Spotkania stacjonarne odbywają się w kameralnym gabinecie na warszawskich Bielanach, gdzie poza zapewnieniem koniecznej intymności jest doskonały dojazd z każdej strony Warszawy i jej okolic. Szczegóły dotyczące dojazdu na miejsce i dokładny adres otrzymają Państwo podczas telefonicznego umawiania się na wizytę lub po zgłoszeniu się na pierwszą konsultację na adres mailowy.

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij